Cục DTNN khu vực Tây Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024

(10/04/2024)

 

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÁC GÓI THẦU CUNG CẤP GẠO DTQG NĂM 2024

A. Thông tin chung:   

1. Tên đơn vị đăng ký thông tin: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

- Địa chỉ: Số 348, đường Chu Văn Thịnh, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 02123 854575 - Fax: 02123 750758

2. Tên dự án: Mua 11.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 164/QĐ-TCDT ngày 08/4/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024.  

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu, số lượng gạo, địa điểm nhập kho, giá gói thầu (giá đã bao gồm thuế GTGT, có bao bì và được giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho các Chi cục DTNN thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc):

STT

Tên gói thầu

Số lượng (tấn)

Địa điểm nhập kho

(Chi cục DTNN thuộc Cục)

Giá gói thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện gói thầu

1

Gói thầu số 01: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu - Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

1.500

Chi cục DTNN Mộc Châu - Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

23.850.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ngày chậm nhất hết ngày 05/7/2024

2

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu - Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

1.500

Chi cục DTNN Mộc Châu - Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

23.850.000.000

3

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu - Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

1.300

Chi cục DTNN Mộc Châu - Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

20.670.000.000

4

Gói thầu số 04: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La (điểm kho Thành phố) - Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

1.000

Chi cục DTNN Sơn La (điểm kho Thành phố) - Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

15.900.000.000

5

Gói thầu số 05: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La (điểm kho Thành phố) - Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

1.000

Chi cục DTNN Sơn La (điểm kho Thành phố) - Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

15.900.000.000

6

Gói thầu số 06: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La (điểm kho Thuận Châu) - Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

1.000

Chi cục DTNN Sơn La (điểm kho Thuận Châu) - Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

15.900.000.000

7

Gói thầu số 07: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

1.200

Chi cục DTNN Điện Biên - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

19.320.000.000

8

Gói thầu số 08: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

1.200

Chi cục DTNN Điện Biên - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

19.320.000.000

9

Gói thầu số 09: Cung cấp 1.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

1.300

Chi cục DTNN Điện Biên - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

20.930.000.000

 

Tổng

11.000

 

175.640.000.000

 

 

          2. Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

          3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

          4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.          5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

          6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

          - Thời gian đăng tải E-TBMT: Chậm nhất đến ngày 12/4/2024 (đính kèm Quyết định phê duyệt E-HSMT và E-HSMT đã được phê duyệt). E-HSMT được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu.

          - Thời điểm đóng, mở thầu: 09 giờ ngày 02/5/2024.

          7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.


 

 Các tin đã đưa ngày: