Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo mời chào hàng gói thầu Mua sắm màng PVC phục vụ bảo quản lương thực năm 2024

(11/04/2024)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

Địa chỉ: 532 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0292.3883117  -  Fax: 0292.3824497.

Mã số thuế: 0100787888019

1. Tên gói thầu: Mua sắm màng PVC phục vụ bảo quản lương thực năm 2024.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

- Giá gói thầu: 815.825.920 đồng. Bằng chữ: Tám trăm mười lăm triệu tám trăm hai mươi lăm ngàn chín trăm hai mươi đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm màng PVC phục vụ bảo quản lương thực năm 2024 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Mua sắm màng PVC phục vụ bảo quản lương thực năm 2024.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành : Ngày 11/4/2024 .

7. Hình thức nhận E-HSMT: Qua mạng

8. Địa điểm nhận E-HSMT: Webside:http://muasamcong.mpi.gov.vn

9. Thời điểm đóng/mở thầu: 11 giờ 00 phút ngày 19/4/2024.

10. Địa điểm mở thầu: Webside:http://muasamcong.mpi.gov.vn

 Các tin đã đưa ngày: