Chi cục DTNN Hòa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp 870,110 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Hòa Bình học kỳ II năm học 2023-2024

(11/04/2024)

 

  1. Thông tin chung:                     

- Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình.

- Địa chỉ: Phố Bãi Nai, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: 02183.841.863; Fax 02183.843.704.

- Tên gói thầu: Thuê nhân công bốc xếp 870,110 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Hòa Bình học kỳ II năm học 2023-2024.

- Địa điểm bốc xếp: Vùng kho Mông Hóa - Chi cục DTNN Hòa Bình - Phố Bãi Nai - xã Mông Hóa - T.P Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình.

B. Nội dung của kết quả lựa chọn nhà thầu.

1. Nhà thầu trúng thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Số TBMT

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Giá gói thầu (đã bao gồm thuế, phí theo quy định)

(VNĐ)

Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí theo quy định)

(VNĐ)

 

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Thuê nhân công bốc xếp 870,110 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Hòa Bình học kỳ II năm học 2023-2024.

IB2400068973-00

 

Chào hàng cạnh tranh; Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

59.167.480

44.810.665

Công ty TNHH TUEHUN

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Quyết định số 22/QĐ-CCDTHB ngày 11/04/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Bình

 

 

 

             2. Nhà thầu không trúng thầu:

 

STT

Tên nhà thầu

Lý do không được lựa chọn

Ghi chú

1

Hộ kinh doanh Lê Minh Hợp

Đã có nhà thầu xếp hạng thứ nhất trúng thầu

 

2

Công ty CP Công nghệ và Giải pháp hệ thống MAQR.VN

Đã có nhà thầu xếp hạng thứ nhất trúng thầu

 

 Các tin đã đưa ngày: