Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Đắk Lắk học kỳ II năm học 2023-2024

(11/04/2024)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Đắk Lắk học kỳ II năm học 2023-2024.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Giá

trúng thầu

(đồng)

 

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

 phê duyệt kết quả

 lựa chọn

nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Đắk Lắk học kỳ II năm học 2023-2024

 

Chào hàng cạnh tranh qua mạng

 

554.666.300

461.812.350

Công ty TNHH Hồng Quyên

Quyết định số:155/QĐ-CDTNB ngày 11/4/2024 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Riêng thời gian giao nhận gạo hoàn thành đến hết ngày 25/4/2024

 

 Các tin đã đưa ngày: