Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

(11/04/2024)

 

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 1. Thông tin chung:

1.Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

          - Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 – phường Xuân Hà – Quận Thanh Khê – thành phố Đà Nẵng.

          - Điện thoại: 0236.3714551    - Fax: 0236.3813082.

          2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: theo Quyết định số 164/QĐ-TCDT ngày 08/4/2024 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các  gói thầu mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên chủ đầu

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện gói thầu

1

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

Gói thầu số 01: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

23.100.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

30 ngày

Trong tháng 4/2024:

 • Thời gian đăng tải  E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/4/2024.
 • Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 02/5/2024.

Hợp đồng trọn gói

50 ngày, chậm nhất hết ngày 05/7/2024

2

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

23.100.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

30 ngày

Trong tháng 4/2024:

 • Thời gian đăng tải  E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/4/2024.
 • Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 02/5/2024.

Hợp đồng trọn gói

50 ngày, chậm nhất hết ngày 05/7/2024

3

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

23.100.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

30 ngày

Trong tháng 4/2024:

 • Thời gian đăng tải  E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/4/2024.
 • Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 02/5/2024.24

Hợp đồng trọn gói

50 ngày, chậm nhất hết ngày 05/7/2024

4

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

Gói thầu số 04: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

23.100.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

30 ngày

Trong tháng 4/2024:

 • Thời gian đăng tải  E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/4/2024.
 • Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 02/5/2024.

Hợp đồng trọn gói

50 ngày, chậm nhất hết ngày 05/7/2024

5

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

Gói thầu số 05: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

15.400.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

30 ngày

Trong tháng 4/2024:

 • Thời gian đăng tải  E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/4/2024.
 • Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 02/5/2024.

Hợp đồng trọn gói

50 ngày, chậm nhất hết ngày 05/7/2024

6

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

Gói thầu số 06: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Bàn thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

15.400.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

30 ngày

Trong tháng 4/2024:

 • Thời gian đăng tải  E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/4/2024.
 • Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 02/5/2024.

Hợp đồng trọn gói

50 ngày, chậm nhất hết ngày 05/7/2024

7

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

Gói thầu số 07: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

23.100.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

30 ngày

Trong tháng 4/2024:

 • Thời gian đăng tải  E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/4/2024.
 • Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 02/5/2024.

Hợp đồng trọn gói

50 ngày, chậm nhất hết ngày 05/7/2024

8

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng

Gói thầu số 08: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Núi Thành thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

15.400.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

30 ngày

Trong tháng 4/2024:

 • Thời gian đăng tải  E-TBMT chậm nhất đến ngày 12/4/2024.

Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 02/5/2024.

Hợp đồng trọn gói

50 ngày, chậm nhất hết ngày 05/7/2024

Tổng giá gói thầu

161.700.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 

 1. Giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế GTGT, có cả bao bì và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.
 2. Tiêu chuẩn chất lượng gạo: gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.


 

 Các tin đã đưa ngày: