Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

(11/04/2024)

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CUNG CẤP GẠO NHẬP KHO DỰ TRỮ QUỐC GIA NĂM 2024

TẠI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NGHĨA BÌNH

  1. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256 (3822602 – 3824905); Fax: 0256.3827526.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: theo Quyết định số 164/QĐ-TCDT ngày 08/4/2024 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua tổng số 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024.

  1. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Tên gói thầu, giá gói thầu, giá trị đảm bảo dự thầu:

Số

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đã có 5% thuế GTGT)

 (đồng)

Giá trị bảo đảm dự thầu

(đồng)

 

Tổng số

176.640.000.000

5.299.200.000

1

 

Gói thầu số 01: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Quảng Ngãi

18.432.000.000

552.960.000

2

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Quảng Ngãi

15.360.000.000

460.800.000

3

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.400 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Quảng Ngãi

21.504.000.000

645.120.000

4

Gói thầu số 04: Cung cấp 1.400 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Quảng Ngãi

21.504.000.000

645.120.000

5

Gói thầu số 05: Cung cấp 600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Quy Nhơn

9.216.000.000

138.240.000

6

Gói thầu số 06: Cung cấp 1.350 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Tây Sơn

20.736.000.000

622.080.000

7

Gói thầu số 07: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Tây Sơn

18.432.000.000

552.960.000

8

Gói thầu số 08: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Tây Sơn

18.432.000.000

552.960.000

9

Gói thầu số 09: Cung cấp 1.050 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Tây Sơn

16.128.000.000

483.840.000

10

Gói thầu số 10: Cung cấp 1.100 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024 tại Chi cục DTNN Tây Sơn

16.896.000.000

506.880.000

 

Giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế GTGT, bao bì quy định tại Điểm 4.2.7 QCVN 06: 2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gạo giao trên phương tiện của bên bán tại cửa kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

2. Tiêu chuẩn chất lượng:

Gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06: 2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

          3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2024.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

          5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2024.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày, chậm nhất hết ngày 05/7/2024.

 Các tin đã đưa ngày: