Cục DTNN khu vực Tây Bắc thông báo mời thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024

(11/04/2024)

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

          - Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

  - Địa chỉ: Số 348 Đường Chu Văn Thịnh, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

  - Điện thoại: 02123 854575 - Fax: 02123 750758

          1. Tên gói thầu, số lượng gạo, địa điểm nhập kho, giá gói thầu, bảo đảm dự thầu của từng gói thầu:

STT

Tên gói thầu

Số lượng (tấn)

Địa điểm nhập kho

(Chi cục DTNN thuộc Cục)

Giá gói thầu (đồng)

Giá trị bảo đảm dự thầu cho từng gói thầu 3% (đồng)

1

Gói thầu số 01: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu - Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

1.500

Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu - Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

23.850.000.000

715.500.000

2

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu - Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

1.500

Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu - Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

23.850.000.000

715.500.000

3

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu - Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

1.300

Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu - Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

20.670.000.000

620.100.000

4

Gói thầu số 04: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La (điểm kho Thành phố) - Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

1.000

Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La (điểm kho Thành phố) - Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

15.900.000.000

477.000.000

5

Gói thầu số 05: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La (điểm kho Thành phố) - Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

1.000

Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La (điểm kho Thành phố) - Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

15.900.000.000

477.000.000

6

Gói thầu số 06: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La (điểm kho Thuận Châu) - Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

1.000

Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La (điểm kho Thuận Châu) - Xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

15.900.000.000

477.000.000

7

Gói thầu số 07: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

1.200

Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

19.320.000.000

579.600.000

8

Gói thầu số 08: Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

1.200

Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

19.320.000.000

579.600.000

9

Gói thầu số 09: Cung cấp 1.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2024 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

1.300

Chi cục Dự trữ Nhà nước Điện Biên - Xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

20.930.000.000

627.900.000

 

Cộng

11.000

 

175.640.000.000

5.269.200.000

 

          2. Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo hạt dài, loại 15% tấm, xuất xứ trong nước được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2024 tại Nam Bộ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

          3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

          4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

          5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

          6. Thời gian phát hành E-HSMT qua mạng: Phát hành miễn phí trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 11/4/2024.

          7. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 02/5/2024.

          8. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng.

          9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (Hoàn thành nhập gạo vào kho chậm nhất hết ngày 05/7/2024).

 Các tin đã đưa ngày: