Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo mời thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023

(08/06/2023)

1. Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ: Số 3 Trần Quốc Hoàn, Khu đô thị Đồng Quýt, xã Lộc An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

- Điện thoại: 0228 3845 151

- Mã số thuế: 0100787888-010

2. Tên gói thầu, số lượng, địa điểm nhập kho, giá gói thầu và bảo đảm dự thầu của từng gói thầu:

STT

Tên gói thầu

Số lượng

(tấn)

Địa điểm

(Chi cục DTNN, tỉnh)

Đơn giá

(đồng/kg)

Giá gói thầu

(đồng)

Bảo đảm dự thầu

(đồng)

1

Gói thầu số 01 (Cung cấp 1.600 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh)

1.600

Chi cục DTNN Nam Ninh (Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định)

12.650

20.240.000.000

607.200.000

2

Gói thầu số 02 (Cung cấp 1.700 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh)

1.700

Chi cục DTNN Nghĩa Hưng (Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định)

12.650

21.505.000.000

645.150.000

3

Gói thầu số 03 (Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Lục thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh)

1.000

Chi cục DTNN Bình Lục (Xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam)

12.650

12.650.000.000

379.500.000

4

Gói thầu số 04 (Cung cấp 1.750 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Lý Nhân thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh)

1.750

Chi cục DTNN Lý Nhân (Xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)

12.650

22.137.500.000

664.125.000

5

Gói thầu số 05 (Cung cấp 1.350 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Mô thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh)

1.350

Chi cục DTNN Yên Mô (Xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình)

12.650

17.077.500.000

512.325.000

6

Gói thầu số 06 (Cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh)

1.200

Chi cục DTNN Yên Khánh (Xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình)

12.650

15.180.000.000

455.400.000

7

Gói thầu số 07 (Cung cấp 1.400 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tam Điệp thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh)

1.400

Chi cục DTNN Tam Điệp (Phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình)

12.650

17.710.000.000

531.300.000

 

Tổng số

10.000

 

 

126.500.000.000

 

- Giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng, có cả bao bì và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

3. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

4. Tiêu chuẩn chất lượng gạo: Gạo sản xuất trong nước, gạo hạt dài, loại 15% tấm được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2023 bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Mục 2.1 QCVN 06:2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

8. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Đăng tải E-TBMT và hát hành E-HSMT miễn phí trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 05/6/2023.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 26/6/2023.

9. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

10. Hình thức bảo đảm dự thầu: Theo quy định tại E-HSMT.

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

12. Thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/10/2023.

 Các tin đã đưa ngày: