Chi cục DTNN Gia Lai thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu kê lót kho bảo quản ban đầu gạo nhập kho năm 2023

(09/06/2023)

 

  1. Thông tin chung:

- Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai.

- Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng, Xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.824.801               

  1. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

  

 

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nhân công kê lót kho bảo quản ban đầu gạo nhập kho năm 2023..

Chỉ định thầu rút gọn

29.500.000

đồng (Hai mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

 

29.500.000

đồng (Hai mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

 

Công ty TNHH Thịnh Thới

 

Quyết định số 18/QĐ-CCDTGL ngày 09/06/2023 của Chi Cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nhân công kê lót kho bảo quản ban đầu gạo nhập kho năm 2023

Hợp đồng trọn gói

 

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2023


 

 Các tin đã đưa ngày: