Chi cục DTNN Gia Lai thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu kê lót kho bảo quản ban đầu gạo nhập kho năm 2023

(06/06/2023)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai.

- Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng, Xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269 3824 801            

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 17/QĐ-CCDTGL ngày 06/6/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu nhân công kê lót kho bảo quản ban đầu gạo nhập kho năm 2023.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nhân công kê lót kho bảo quản ban đầu gạo nhập kho năm 2023.

29.500.000

đồng (Hai mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)

 

Ngân sách Nhà nước năm 2023

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

 

 

 

 

Từ ngày 06/6/2023

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng trọn gói

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2023

 

                                                                                                               

 Các tin đã đưa ngày: