Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo mời thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2023

(06/06/2023)

 

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá

- Địa chỉ: Số 572 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0373.943.226,  Fax: 0373.943.225.

2. Loại dự án: Chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 176/QĐ-TCDT ngày 25/5/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2023.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa.

5. Tên gói thầu và giá các gói thầu:

Stt

Tên gói thầu

Số lượng (tấn)

Đơn giá (đồng/kg)

Giá gói thầu (đồng)

Giá trị bảo đảm dự thầu (đồng)

1

Gói thầu số 01: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

1.000

12.300

12.300.000.000

369.000.000

2

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

1.000

12.300

12.300.000.000

369.000.000

3

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

1.000

12.300

12.300.000.000

369.000.000

4

Gói thầu số 04: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

1.000

12.300

12.300.000.000

369.000.000

5

Gói thầu số 05: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Ngọc Lặc thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

1.000

12.300

12.300.000.000

369.000.000

6

Gói thầu số 06: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Ngọc Lặc thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

1.500

12.300

18.450.000.000

553.500.000

7

Gói thầu số 07: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Đông Thiệu thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

1.000

12.300

12.300.000.000

369.000.000

8

Gói thầu số 08: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Đông Thiệu thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

1.500

12.300

18.450.000.000

553.500.000

9

Gói thầu số 09: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

1.000

12.300

12.300.000.000

369.000.000

10

Gói thầu số 10: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

1.000

12.300

12.300.000.000

369.000.000

11

Gói thầu số 11: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

1.000

12.300

12.300.000.000

369.000.000

12

Gói thầu số 12: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Thiệu Yên thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

1.000

12.300

12.300.000.000

369.000.000

13

Gói thầu số 13: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Thiệu Yên thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

1.000

12.300

12.300.000.000

369.000.000

14

Gói thầu số 14: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Hà Trung thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

1.000

12.300

12.300.000.000

369.000.000

15

Gói thầu số 15: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Hà Trung thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

1.000

12.300

12.300.000.000

369.000.000

 

Tổng cộng:

16.000

 

196.800.000.000

5.904.000.000

 

 

 

6.  Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

9. Thời gian đăng tải E-HSMT: Từ ngày 05/6/2023 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 26/6/2023

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 26/6/2023.

12. Việc mở E-HSĐXKT: Hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

13. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

14. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/10/2023.

15. Bảo đảm dự thầu: Chi tiết giá trị bảo đảm dự thầu cụ thể cho từng gói thầu như phụ lục kèm theo.

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

 Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

 Các tin đã đưa ngày: