Chi cục DTNN Yên Bái thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 3.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023

(07/06/2023)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái

(Địa chi: Thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

 Điện Thoại: 0216.3887.678

 Mã số thuế: 5000780408-002

  2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu bốc xếp 3.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023.

  3. Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-CCDTYB ngày 05/6/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái, về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc xếp 3.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023;

 4. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Bái.

 5. Tổng mức đầu tư: 219.000.000 đồng.

 B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu bốc xếp 3.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023.

219.000.000 (Bốc gạo từ phương tiện vận tải, qua cân 10-20% xếp vào lô kho, đóng gói những bao rách vỡ theo quy cách, quy xếp gọn gàng, chắc chắn, đảm bảo an toàn trong quá trình bảo quản)

Nguồn kinh phí hoạt động quản lý quỹ DTQG năm 2023

Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng

Quý II/2023

Hợp đồng trọn gói

90 ngày


 

 Các tin đã đưa ngày: