Chi cục DTNN Tuyên Quang thông báo chào hàng cạnh tranh lựa chọn nhà thầu bốc xếp 5.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023

(05/06/2023)

 

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang

(Địa chi: Tổ 17, phường An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

  Điện Thoại: 02073.820.116

Mã số thuế: 5000780408-003

  2. Tên gói thầu: Gồm 02 gói thầu.

  - Gói thầu 01: Bốc xếp 3.500 tấn gạo nhập tại kho Dự trữ Tuyên Quang - Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang.

  - Gói thầu 02: Bốc xếp 2.000 tấn gạo nhập tại kho Dự trữ Hà Giang - Chi cục Dự trữ Nhà nước Tuyên Quang.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn

- Giá gói thầu:

+ Gói thầu 01: 238.000.000 đ (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn)

+ Gói thầu 02: 140.000.000 đ (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

3. Nguồn vốn: Hoạt động quản lý quỹ DTQG năm 2023

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

4.1. Hình thức lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

4.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu Gói thầu 02: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

5. Thời gian phát hành E-HSMT: Ngày 02 tháng 6 năm 2023.

6. Địa điểm phát hành E-HSMT: website:  https://muasamcong.mpi.gov.vn

7. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 00, ngày 09 tháng 6 năm 2023.

8. Thời điểm mở thầu: 10giờ 00, ngày 09 tháng 6 năm 2023.

9. Địa điểm mở thầu: Trên website https://muasamcong.mpi.gov.vn

 Các tin đã đưa ngày: