Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo mời thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023

(06/06/2023)

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP GẠO

NHẬP KHO DỰ TRỮ QUỐC GIA KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Tên dự án: Mua 12.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2023 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

2. Tên các gói thầu, số lượng gạo, địa điểm nhập kho, giá gói thầu, giá trị đảm bảo dự thầu, cụ thể như sau:

Số

TT

Tên gói thầu

Số lượng

(tấn)

Địa điểm

nhập kho

(Chi cục DTNN, tỉnh)

Giá gói thầu (đã có 5%

thuế GTGT)

Giá trị bảo đảm dự thầu

(đồng)

Đơn giá,

(đồng/kg)

Thành tiền

(đồng)

 

Tổng cộng:

12.000

 

 

148.800.000.000

4.352.400.000

1

Gói thầu số 1

1.500

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

12.400

18.600.000.000

558.000.000

2

Gói thầu số 2

1.300

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

12.400

16.120.000.000

483.600.000

3

Gói thầu số 3

1.300

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

12.400

16.120.000.000

483.600.000

4

Gói thầu số 4

1.300

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

12.400

16.120.000.000

483.600.000

5

Gói thầu số 5

600

Quy Nhơn, Bình Định

12.400

7.440.000.000

111.600.000

6

Gói thầu số 6

1.500

Tây Sơn, Bình Định

12.400

18.600.000.000

558.000.000

7

Gói thầu số 7

1.200

Tây Sơn, Bình Định

12.400

14.880.000.000

446.400.000

8

Gói thầu số 8

1.300

Tây Sơn, Bình Định

12.400

16.120.000.000

483.600.000

9

Gói thầu số 9

1.000

Tây Sơn, Bình Định

12.400

12.400.000.000

372.000.000

10

Gói thầu số 10

1.000

Tây Sơn, Bình Định

12.400

12.400.000.000

372.000.000

 

Giá gói thầu đã bao gồm 5% thuế GTGT, bao bì quy định tại Điểm 4.2.7 QCVN 06: 2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và gạo giao trên phương tiện của bên bán tại cửa kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Tiêu chuẩn chất lượng: Gạo sản xuất trong nước, gạo hạt dài, loại 15% tấm được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2023 bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Mục 2.1 QCVN 06: 2019/BTC ban hành kèm theo Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Thời gian hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/10/2023.

          3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

          5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian đăng tải E-TBMT: ngày 05/6/2022 (đính kèm Quyết định phê duyệt E-HSMT số 161/QĐ-CDTNB ngày 05/6/2023 và E-HSMT đã được phê duyệt). Phát hành E-HSMT miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công E-TBMT.

- Thời gian đóng thầu: 09 giờ ngày 26/6/2023. Việc mở E-HSĐXKT phải được hoàn thành trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan./.

 Các tin đã đưa ngày: