Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2023

(06/06/2023)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Số 31 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.35512585 - 35512586                              - Fax: 028.35512591

Mã số thuế: 0100787888-018

1. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

          Xây lắp        Mua sắm hàng hóa       Phi tư vấn         Hỗn hợp

  • Nội dung chính của gói thầu: Tên gói thầu, số lượng, địa điểm nhập kho, đơn giá, thành tiền, cụ thể:

Stt

Tên gói thầu

Số lượng (tấn)

Địa điểm nhập kho

Giá gói thầu, giá phần thầu

(đã có thuế GTGT)

Đơn giá

(đồng/kg)

Thành tiền

(đồng)

1

Số 1, cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Long An

1.000

Chi cục DTNN Long An

12.075

12.075.000.000

2

Số 2, cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Long An

1.000

Chi cục DTNN Long An

12.075

12.075.000.000

3

Số 3, cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Long An

1.000

Chi cục DTNN Long An

12.075

12.075.000.000

4

Số 4, cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Long An

1.000

Chi cục DTNN Long An

12.075

12.075.000.000

5

Số 5, cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Long An

1.000

Chi cục DTNN Long An

12.075

12.075.000.000

6

Số 6, cung cấp 1.100 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Long An

1.100

Chi cục DTNN Long An

12.075

13.282.500.000

7

Số 7, cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Đồng Nai

1.200

Chi cục DTNN Đồng Nai

12.337,5

14.805.000.000

8

Số 8, cung cấp 1.200 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục DTNN Đồng Nai

1.200

Chi cục DTNN Đồng Nai

12.337,5

14.805.000.000

 
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/10/2023.

2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành E-HSMT: chậm nhất đến ngày 05/06/2023.

6. Địa điểm phát hành E-HSMT: qua mạng.

7. Bảo đảm dự thầu:

a/ Giá trị bảo đảm dự thầu của gói thầu là: Giá trị bảo đảm dự thầu của từng gói thầu:

  • Gói thầu số 1: 362.250.000 đồng (Ba trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).
  • Gói thầu số 2: 362.250.000 đồng (Ba trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).
  • Gói thầu số 3: 362.250.000 đồng (Ba trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).
  • Gói thầu số 4: 362.250.000 đồng (Ba trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).
  • Gói thầu số 5: 362.250.000 đồng (Ba trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).
  • Gói thầu số 6: 398.475.000 đồng (Ba trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).
  • Gói thầu số 7: 444.150.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng).
  • Gói thầu số 8: 444.150.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm năm mươi ngàn đồng).

b/ Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh ngân hàng.

9. Thời điểm đóng thầu/ mở thầu: 09 giờ ngày 26/6/2023.

 Các tin đã đưa ngày: