Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

(02/02/2023)

Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: 0274. 3844497.

Kính đề nghị Báo Đấu thầu, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Cổng thông tin điện tử - Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VN đồng)

Giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan, chưa bao gồm chi phí mua bảo hiểm

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan, chưa bao gồm chi phí mua bảo hiểm

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

 

221.824.000

221.824.000

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển EVEREST

Trọn gói

Tối đa 02 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo đến ngày 20/01/2023 hoàn thành

Quyết định số 13/QĐ-CDTĐNB ngày 19/01/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: