Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vận chuyển gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

(02/02/2023)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

       - Địa chỉ: Số 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: (0274) 3844497.

2. Tên gói thầu: Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 12/QĐ-CDTĐNB ngày 19/01/2023 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Người ký quyết định: Ông Hoàng Văn Việt, chức vụ: Phó Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 221.824.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

(Giá gói thầu đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan; chưa bao gồm chi phí mua bảo hiểm gạo dự trữ quốc gia trong quá trình vận chuyển)

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

221.824.000

Ngân sách Nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

Tháng 01 năm 2023

Trọn gói

Tối đa 02 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo đến ngày 20/01/2023 hoàn thành


 

 Các tin đã đưa ngày: