Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển 1.130,295 tấn gạo DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

(19/01/2023)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 1.130,295 tấn gạo DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Giá

trúng thầu

(đồng)

 

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

 phê duyệt kết quả

lựa chọn

nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG  hỗ trợ nhân dân thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Theo Điều 26 Luật Đấu thầu và Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

441.743.823

441.743.823

Công ty TNHH Vận tải Nhật Thiện

Quyết định số      ..../QĐ-CDTNB ngày ..../01/2023 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 10/02/2023. Riêng thời hạn hoàn thành giao nhận gạo đến hết ngày 21/01/2023

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý doanh nghiệp./.

 Các tin đã đưa ngày: