Chi cục DTNN Gia Lai thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu bốc vác gạo nhập kho năm 2020

(25/05/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai.

- Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng, Xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3824.801            

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 18/QĐ-CCDTGL ngày 22/5/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp nhân công bốc vác gạo nhập kho năm 2020.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp nhân công bốc vác gạo nhập kho năm 2020.

243.200.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)

 

Ngân sách Nhà nước năm 2020

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

 

 

 

 

Từ ngày 22/5/2020

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/6/2020

 

 



Các tin đã đưa ngày: