Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú thông báo tổ chức xuất bán 1000 tấn Thóc tẻ Đông xuân nhập kho năm 2012

(10/01/2014)

THÔNG BÁO

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú tổ chức xuất bán 1000 tấn Thóc tẻ Đông xuân nhập kho năm 2012.

1. Phương thức bán: Xuất bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng.

2. Đối tượng xuất bán: Mọi khách hàng có nhu cầu mua thóc DTQG.

3. Địa điểm xuất bán:

+ Tỉnh Phú Thọ:

Chi cục Dự trữ Nhà nước Phong Châu – Điện thoại liên hệ: 0210 3788285.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Việt Trì – Điện thoại liên hệ: 0210 3952169.

+ Tỉnh Vĩnh Phúc:

Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường – Điện thoại liên hệ: 0211 3838124.

Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc – Điện thoại liên hệ: 0211 3869660.

4. Giá bán: Thực hiện theo quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước quy định.

5. Thời gian xuất bán: Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 29/04/2014

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua thóc dự trữ quốc gia, liên hệ trực tiếp với các địa chỉ nêu trên hoặc với Phòng Kế hoạch và quản lý hàng dự trữ - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú (trong giờ hành chính) để biết thêm chi tiết.

Địa chỉ: Phường Vân Cơ - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3991956 hoặc 0210 3952262;  Fax: 0210 3952096.

        Các tin đã đưa ngày: