Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An thông báo Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ bốc xếp 2.400 tấn gạo nhập kho dự trữ kế hoạch năm 2019

(14/03/2019)

- Tên Bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hải An

- Tên gói thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ  bốc xếp 2.400 tấn gạo nhập kho dự trữ kế hoạch năm 2019.

 - Tên dự án: Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ  bốc xếp 2.400 tấn gạo nhập kho dự trữ kế hoạch năm 2019.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước

- Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn (trong nước)

- Thời gian chuẩn bị báo giá: từ 8h00 ngày 11/3/2019 đến trước 9 giờ 00 ngày 14/3/2019.

- Thời hạn nộp báo giá: Chậm nhất trước 9 giờ 00 ngày 14/3/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm mở báo giá: 10h00 ngày 14/3/2019 tại văn phòng Chi Cục Dự trữ Nhà nước Hải An, Số 622, Lê Thánh Tông, Hải An, Hải Phòng.

- Địa chỉ nộp báo giá: văn phòng Chi Cục Dự trữ Nhà nước Hải An, Số 622, Lê Thánh Tông, Hải An, Hải Phòng.Các tin đã đưa ngày: