Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư 08/2013/TT-BTC 10/01/2013
Số, ký hiệu 08/2013/TT-BTC Ngày ban hành 10/01/2013
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành
Chức danh
Người ký
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Có hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/03/2013
Văn bản liên quan