Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu vận chuyển 895,976 tấn gạo DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ nhân dân bị ảnh

(25/01/2022)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

          A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

          - Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          - Điện thoại: 0256. 3824905; Fax: 0256. 3827526.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 895,976 tấn gạo DTQG cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá

gói thầu

(đồng)

 

Giá

trúng thầu

(đồng)

 

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

 phê duyệt kết quả lựa chọn

nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

 hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 895,976 tấn gạo DTQG  cho tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (theo Điều 26 Luật Đấu thầu và Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

346.625.027

346.625.027

Công ty TNHH

Vận tải Nhật Thiện

Quyết định số: 32/QĐ-CDTNB ngày 25/01/2022 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Riêng thời gian hoàn thành giao, nhận gạo cho các địa phương đến hết ngày 31/01/2022.

 Các tin đã đưa ngày: