Chi cục DTNN Quy Nhơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo DTQG xuất kho năm 2022

(25/01/2022)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quy Nhơn.

- Địa chỉ: KV 6, P. Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: 0256 3841159

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia xuất kho năm 2022.  

B. Nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo DTQG xuất  kho năm 2022.

 

Chỉ định thầu rút gọn

43.630.275

43.630.275

Hợp tác xã Bốc xếp Quy Nhơn

Quyết định số  05/QĐ-CCDTQNH ngày 25/01/2022 của   Chi Cục trưởng Chi cục DTNN Quy Nhơn

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/01/2022

 Các tin đã đưa ngày: