Chi cục DTNN Gia Lai thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp nhân công bốc xếp gạo xuất kho hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ I năm học 2021-2022

(08/10/2021)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai

- Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 02693.824 801                       Fax: 02693.824 108

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 34/QĐ-CCDTGL ngày 07/10/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp nhân công bốc xếp gạo xuất kho hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ I năm học 2021-2022.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp nhân công bốc xếp gạo xuất kho hỗ trợ học sinh tỉnh Gia Lai học kỳ I năm học 2021-2022

54.438.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Năm mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi tám ngàn đồng chẵn)Tổng giá trị dự toán đã bao gồm các loại thuế theo luật định; các chi phí có liên quan.

Ngân sách Nhà nước giao năm 2021

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước, qua mạng.

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

     - Thời gian đăng tải Bản yêu cầu báo giá: Từ ngày 11/10/2021 trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn

     - Thời gian đóng thầu, mở thầu: 14h00 ngày 15/10/2021 trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn

 

Trọn gói

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/11/

2021)


 


Các tin đã đưa ngày: