Chi cục DTNN Từ Liêm thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.471,725 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Hoà Bình và Sơn La học kỳ I năm học 2021 - 2022

(08/10/2021)

A-Thông tin chung:

1.Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Từ Liêm

  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Trại Gà,  Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm TP Hà Nội
  • Điện thoại: 0243.7640725           Fax: 0243.7640725

2. Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chon nhà thầu: Quyết định số 21/QĐ - CCTL ngày 08/10/2021 của Chi cục Dự trữ Nhà nước Từ Liêm về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.471,725 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Hoà Bình và Sơn La học kỳ I năm học 2021 - 2022.

B - Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian nhận Hồ sơ năng lực

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.471,725 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Hoà Bình và Sơn La học kỳ I năm học 2021 - 2022

141.285.000

(VBC: Một trăm bốn mươi mốt triệu, hai trăm tám mươi lăm nghìn đồng)

Ngân sách nhà nước cấp năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

8 giờ ngày 09/10/2021 đến trước 9 giờ ngày 13/10/2021

 

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 15/11/2021


 


Các tin đã đưa ngày: