Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu kế hoạch DTQG năm 2021

(08/10/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

Địa chỉ: Số 186, đường Quang Trung - Phường Tân Quang - TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại : 02073822292.

  1. Tên gói thầu: Mua sắm giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu kế hoạch DTQG năm 2021.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
  3. Giá gói thầu: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng);
  4. Giá trúng thầu: : 295.900.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng).
  5. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần nội thất Xuân Hòa.

      Địa chỉ: Số 1G19, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

  1. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  3. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 223/QĐ-CDTHLS ngày 08/10/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.


Các tin đã đưa ngày: