Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gia công xay xát 4.000 tấn thóc dự trữ quốc gia thành gạo 20% tấm giao cho các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

(07/09/2021)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

       - Địa chỉ: Số 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3844494 - Fax: (0274) 3844497.

2. Tên gói thầu: Gia công xay xát 4.000 tấn thóc dự trữ quốc gia thành gạo 20% tấm giao cho các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Số 205/QĐ-CDTĐNB ngày 25/8/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

- Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa, chức vụ: Cục trưởng.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Chi phí gia công xay xát thóc thành gạo 20% tấm

Nguồn

 vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Gia công xay xát 4.000 tấn thóc dự trữ quốc gia thành gạo 20% tấm giao cho các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

- Nhà thầu nhận gia công xay xát thóc thành gạo cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ được khấu trừ các chi phí sau: Chi phí gia công chế biến, kiểm tra, kiểm nghiệm, vận chuyển thóc từ kho dự trữ quốc gia về cơ sở xay xát, bao bì đựng gạo, bốc xếp gạo thành phẩm lên phương tiện bên nhận gạo tại cửa kho của cơ sở xay xát và các chi phí có liên quan (Các chi phí lấy từ nguồn phụ phẩm sau khi gia công, chế biến thóc thành gạo gồm: Tấm, cám, trấu.....).

- Riêng chi phí bốc xếp thóc tại cửa kho dự trữ lên phương tiện của nhà thầu để gia công xay xát chế biến và chi phí vận chuyển gạo từ cửa kho của cơ sở gia công xay xát đến các điểm giao cho các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ chịu trách nhiệm thanh toán.

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

Tháng 8 năm 2021

Trọn gói

Tối đa 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 10/9/2021 hoàn thành


 


Các tin đã đưa ngày: