Cục DTNN khu vực Tp Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất kho DTQG năm 2021

(06/09/2021)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long – phường 7 – quận Bình Thạnh – TP. HCM

Điện thoại: 028.35512586                  - Fax: 028.35512591

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Giá trúng thầu (ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT, làm tròn số)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt kết quả

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo xuất kho DTQG năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn trong nước.

1.220.757.255 đồng.

1.220.757.000 đồng.

Hộ Kinh doanh cá thể Nguyễn Văn Yểm

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/9/2021

160/QĐ-CDTTPHCM ngày 25/8/2021


 


Các tin đã đưa ngày: