Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình thuộc công trình cải tạo, sửa chữa điểm kho Dĩ An - Chi cục DTNN Miền Đông

(04/08/2021)

                                                             

  1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
  • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám – P. Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương.
  • Điện thoại: 0274.3844493 - Fax: 0274.3844497.
    1. Công trình: Cải tạo, sửa chữa điểm kho Dĩ An - Chi cục DTNN Miền Đông .
    2. Kính đề nghị Báo đấu thầu, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Cổng thông tin điện tử Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

TT

Tên gói thầu

Hình thức, phương thức

LCNT

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

 

792.000

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm PETROLIMEX - Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Dương

Trọn gói

Theo tiến độ thi công xây dựng công trình: Từ khi gói thầu thi công xây dựng số 01 được khởi công cho đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, là 60 ngày cộng thêm 12 tháng bảo hiểm cho công tác bảo hành công trình

Quyết định số           164/QĐ-CDTĐNB ngày 27/7/2021của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: