Chi cục DTNN Gia Lương thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp, sang bao, đóng bao 400 tấn thóc tẻ nhập kho vụ ĐX năm 2021

(29/07/2021)

Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương

Địa chỉ: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.668.224

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp, sang bao, đóng bao 400 tấn thóc nhập kho vụ ĐX năm 2021

Chỉ định thầu rút gọn

50.400.000

(Năm mươi triệu bốn trăm nghìn đồng)

50.400.000

(Năm mươi triệu bốn trăm nghìn đồng)

Đội bốc xếp ông Đỗ Văn Nam (Xã Nhân Thắng - Gia Bình - Bắc Ninh)

Quyết định số: 27/QĐ-CCDTGL ngày 26/7/2021 của Chi cục DTNN Gia Lương

Trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/8/2021

 Các tin đã đưa ngày: