Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo, sửa chữa điểm kho Dĩ An - Chi cục DTNN Miền Đông

(30/07/2021)

 

 1. Thông tin chung:
  1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.
 • Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.
 • Điện thoại: (0274) 3844493 - Fax: (0274) 3844497.
  1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa điểm kho Dĩ An - Chi cục DTNN Miền Đông.
  2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  - Số 160/QĐ-CDTĐNB ngày 19/7/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

 • Người ký quyết định: Ông Nguyễn Văn Khoa - Chức vụ: Cục trưởng.
  1. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ
  2. Tổng mức đầu tư: 800.000.000 đồng.

  - Tổng mức đầu tư được phê duyệt theo Quyết định số 158/QĐ-CDTĐNB ngày 15/7/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

 1. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu đã có VAT

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng

720.000.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

Quý III

năm 2021

Trọn gói

60 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

18.475.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

Quý III

năm 2021

Trọn gói

Theo tiến độ thi công xây dựng: tối đa

60 ngày

3

Gói thầu số 03: Kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình

8.448.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

Quý III

năm 2021

Trọn gói

10 ngày

4

Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình

792.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu trong nước

Quý III

năm 2021

Trọn gói

Theo tiến độ thi công xây lắp: 60 ngày cộng thêm 12 tháng bảo hành

 



Các tin đã đưa ngày: