Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Lục thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 1.000.000 kg gạo ĐX2018 xuất kho năm 2020

(08/01/2020)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Lục

- Địa chỉ: Xã Trung Lương – Huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại: 0226 3 860 163

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 1.000.000 kg gạo ĐX2018 xuất kho năm 2020

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 1.000.000 kg gạo ĐX2018 xuất kho năm 2020

3. Giá gói thầu: : 82.000.000đ

( Số tiền bằng chữ: Tám mươi hai triệu đồng chẵn)

4. Giá trúng thầu: 82.000.000đ

( Số tiền bằng chữ: Tám mươi hai triệu đồng chẵn)

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

6. Nhà thầu trúng thầu:

Gói thầu : Ông Lê Văn Nguyên – Tổ trưởng tổ bốc vác. Địa chỉ: Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 02/QĐ-CCDTBL ngày 08/01/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 1.000.000 kg ĐX 2018 xuất  kho năm 2020” theo hình thức chỉ định thầu rút gọn./.Các tin đã đưa ngày: