Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà bảo quản thiết bị (nhà kho K10) kho Dự trữ Trà Nóc

(02/01/2020)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  • Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Tây Nam Bộ.           
  • Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.
  • Điện thoại/fax/email: 0292.3883116 - Fax: 0292.3824497
  • Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

 Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà bảo quản thiết bị (nhà kho K10) kho Dự trữ Trà Nóc; Hạng mục: Thay mái tôn; đóng trần tôn; sửa chữa vách tôn; sơn khung kho; trám vá và sơn tường trong, tường ngoài kho; đổ bê tông nền; sửa chữa hệ thống cửa và hệ thống điện trong kho

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

 

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo khoản 2 điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

65.816.936 

65.816.936 

Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng và Môi trường 579

Trọn gói

Tháng 12/2019

Quyết định số     306/QĐ-CDTTNB ngày 24/12/2019 của Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: