Chi cục DTNN Mộc Châu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Bốc vác 1.855,881 tấn gạo hỗ trợ công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La đợt 2 năm 2019

(16/12/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Mộc Châu

- Địa chỉ: Tiểu khu Bó Bun - Thị trấn Nông Trường Mộc Châu - Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La.

- Điện thoại: 02123.569.898

- Fax:

          2. Tên gói thầu: Dịch vụ bốc vác 1.855,881 tấn gạo hỗ trợ công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La đợt 2 năm 2019

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu

(đồng)

Quyết định chỉ định

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc vác 1.855,881 tấn gạo hỗ trợ công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La đợt 2 năm 2019

Tham gia thực hiện của cộng đồng

176.308.695, đồng

Ông: Nguyễn Thế Hùng

176.308.695, đồng

Quyết định số 145/QĐ-CCMC ngày 16/12/2019 của Chi cục DTNN Mộc Châu

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi giao xong 1.855,881 tấn gạo cho tỉnh Sơn La

 Các tin đã đưa ngày: