Cục DTNN khu vực Tây Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển 729,48 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ I (đợt 2) năm học 2019-2020

(08/11/2019)

A. Thông tin chung:   

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

- Địa chỉ: Số 348 Đường Chu Văn Thịnh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 0223 854575- Fax: 0223 750758

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 729,48 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ I (đợt 2) năm học 2019-2020.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 227/QĐ-TCDT ngày 08/8/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ I (đợt 2) năm học 2019-2020;

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc

5. Tổng mức đầu tư: : 699.573.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm chín mươi chín triệu năm trăm bẩy mươi ba nghìn đồng).   

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 729,48 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Lai Châu học kỳ I (đợt 2) năm học 2019-2020.

699.573.000

Ngân sách nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (thực hiện theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

 

Từ 15h ngày 08/8/2019 đến 10h ngày 12/11/2019

 

Hợp đồng trọn gói, giá cố định trong suốt thời gian thực  hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Không quá 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo thực hiện xong trước ngày 30/11/2019

 

 Các tin đã đưa ngày: