Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm máy Photocopy phục vụ hoạt động Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Dương

(11/11/2019)

Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ.

Địa chỉ: 37/1 Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3844498 - Fax: 0274. 3844497.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Số thông báo KHLCNT

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VN đồng)

Giá đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan theo quy định

Giá trúng thầu

(VN đồng)

Giá đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan theo quy định

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền

1

 

Mua sắm máy Photocopy phục vụ hoạt động Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Dương

20191110242-00

 

Chỉ định thầu rút gọn; Lựa chọn nhà thầu trong nước

 

49.500.000

49.500.000

Công ty Cổ phần thiết bị văn phòng Siêu Thanh – Chi nhánh Bình Dương

Trọn gói

Tối đa 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2019

Quyết định số 268/QĐ-CDTĐNB ngày 11/11/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ

 Các tin đã đưa ngày: