Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh thông báo bán thóc dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2019

(13/09/2019)

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức bán thóc dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2019 như sau:

1. Loại hàng: Thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2017.

2. Số lượng: 6.084.042 kg. Trong đó:

- Địa bàn tỉnh Nghệ An: 3.324.042 kg tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước: Bắc Nghệ An, Yên Thành, Tây Nghệ An và Nghi Lộc.

- Địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: 2.760.000 kg tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước: Hồng Đức và Nam Hà Tĩnh;

3. Chất lượng: Đảm bảo theo QCVN 14: 2014/BTC - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 14/4/2014 của Bộ Tài chính.

4. Phương thức bán: Bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng.

5. Giá bán: 5.600 đ/kg (Năm nghìn sáu trăm đồng một kilôgam).

Giá bán không có thuế giá trị gia tăng, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ.

6. Thời hạn xuất bán: đến hết ngày 31/12/2019.

          Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua thóc đến Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh để đăng ký mua và ký hợp đồng mua bán thóc dự trữ quốc gia.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ,

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: Số 15 - Nguyễn Sỹ Sách - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238. 3846071./.

 Các tin đã đưa ngày: