Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ bốc vác 182 tấn gạo xuất kho

(13/09/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh- Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: 677 Nguyễn Đức Cảnh – P. Quang Hanh – Tp. Cẩm Phả - T. Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203 3 862 109

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc vác 182 tấn gạo xuất kho năm 2019

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Giá phần thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc vác 182 tấn gạo xuất kho

 

Chỉ định thầu rút gọn

16.380.000

Đồng

 

 

16.380.00

Đồng

(Mười sáu triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng

Hộ kinh doanh Trương Ngọc Thạch

 

Quyết định số 86/QĐ-CCDTQN ngày 13/9/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ninh

Hợp đồng theo đơn giá cố định

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: