Chi cục DTNN Gia Lương thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất 680 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm học 2019-2020

(13/09/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục DTNN Gia Lương

- Địa chỉ: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 0222.3668.224

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất 680 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm học 2019-2020;

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số: 36/QĐ-CCDTGL ngày 06/09/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bốc xếp 680 tấn gạo xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm học 2019-2020;

4. Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương;

5. Tổng mức kinh phí: 47.600.000 đồng.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất 680 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang học kỳ I năm học 2019-2020

47.600.000

(Bốn mươi bảy triệu sáu trăm nghìn đồng)

 

 

NSNN cấp năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 16/09/2019

Hợp đồng trọn gói

Trong tháng 09/2019

 Các tin đã đưa ngày: