Chi cục Dự trữ Nhà nước Gia Lương thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất bán 600.000 kg thóc tẻ nhập kho 2017

(13/09/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục DTNN Gia Lương

- Địa chỉ: Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 0222.3668.224

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất bán 600.000 kg thóc tẻ nhập kho năm 2017

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất bán 600.000 kg thóc tẻ

 

44.400.000

(Bốn mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

NSNN cấp năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 13/9/2019

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019

 Các tin đã đưa ngày: