Chi cục DTNN Việt Yên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thuê nhân công bốc xếp thóc tẻ nhập kho năm 2017 xuất bán năm 2019

(13/09/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục DTNN Việt Yên

- Địa chỉ: Xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 02043 874.292

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp thóc nhập kho năm 2017 xuất bán năm 2019.

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ  bốc xếp 320 tấn thóc nhập kho năm 2017 xuất bán năm 2019.

24.320.000đ

(Hai mươi tư triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn)

NSNN cấp năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 13/09/2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày 17/9/2019 đến ngày 31/12/2019

 Các tin đã đưa ngày: