Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp công cụ hỗ trợ an ninh bảo vệ năm 2019

(10/05/2019)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CUNG CẤP CÔNG CỤ HỖ TRỢ AN NINH BẢO VỆ

          A. Thông tin chung:

          1. Tên Bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

          - Địa chỉ: 459 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

          - Điện thoại: (0256) 3 824905 ; Fax: (0256) 3 827 526

          2. Tên gói thầu: Cung cấp công cụ hỗ trợ an ninh bảo vệ

          B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

          1. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp công cụ hỗ trợ an ninh bảo vệ

Chỉ định thầu rút gọn

17.340.000

17.340.000

Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên XNK, Du lịch và đầu tư Hồ Gươm tại Đà Nẵng

Số      187/QĐ-CDTNB ngày 06/5/2019 của Cục Trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình

Hợp đồng trọn gói

  Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đén hết ngày 20/5/2019

 

         

          2. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:

  Hoàn thiện, ký kết hợp đồng chậm nhất vào ngày 15/5/2019.

 Các tin đã đưa ngày: