Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá bán tài sản thanh lý

(04/01/2019)

1.  Tên đơn vị được lựa chọn:

+ Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản Tp Đà Nẵng- Sở tư pháp thành phố Đà Nẵng.

+ Giá trúng chào giá (đã có thuế) là: 3.205.000đ + (Phần chênh lệch theo kết quả đấu giá x 3%).

+ Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên đơn vị không được lựa chọn:

+ Công ty Đấu giá hợp danh Trung Việt.

+ Lý do: Có giá chào xếp hạng thứ 02.

3. Kế hoạch ký kết hợp đồng:

- Thời gian: lúc 14h00 ngày 18/12/2018.

- Địa điểm: Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng, số 07 đường Xuân Đán 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng kính mời Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản Tp Đà Nẵng đến Văn phòng Cục đúng thời gian và địa điểm nêu trên để tiến hành ký kết hợp đồng./.Các tin đã đưa ngày: