Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi thư chúc mừng ngành Dự trữ Nhà nước nhân Kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 - 7/8/2021)

(30/07/2021)

 Các tin đã đưa ngày: