Xuất cấp hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ hai tỉnh Hải Phòng và Phú Yên phòng chống dịch bệnh động vật

(16/07/2021)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định xuất cấp (không thu tiền) hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia cho hai tỉnh Hải Phòng và Phú Yên phòng chống dịch bệnh động vật.

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

 

Xét theo đề nghị của Ủy ban nhân dân hai tỉnh Hải Phòng và Phú Yên; Ngày 15/7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3102/QĐ-BNN-TYQuyết định số 3103/QĐ-BNN-TY về việc xuất cấp hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia cho hai tỉnh Hải Phòng và Phú Yên để phòng chống dịch bệnh động vật.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO xuất cấp 5.000 lít hóa chất Benkocid cho tỉnh Phú Yên; Công ty Cổ phần Dược và Vật tư thú y xuất cấp 10.000 lít hóa chất Han-Iodine cho thành phố Hải Phòng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho các đơn vị: Công ty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO ; Công ty Cổ phần Dược & Vật tư thú y chịu trách nhiệm xuất cấp, giao nhận số hóa chất nêu trên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân hai tỉnh: Hải Phòng và Phú Yên chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý sử dụng số hóa chất nêu trên theo quy định hiện hành.

 

Ban Biên tập Bản tin DTNN


Tài liệu đính kèm: