Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua hai Nghị quyết về lĩnh vực dự trữ quốc gia

(15/09/2020)

Theo Chương trình Phiên họp thứ 48, sáng 15/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, thông qua 2 nghị quyết về lĩnh vực dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính chủ trì chuẩn bị, gồm: Nghị quyết về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia và Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình

 của Chính phủ (Nguồn: Quochoi.vn)

 

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng, thay mặt Chính phủ trình bày các tờ tình của Chính phủ. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trình bày các báo cáo thẩm tra. Các thành viên Ủy ban Thường Vụ quốc hội đã thảo luận, thống nhất cao với các Tờ trình của Chính phủ và biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

Về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nêu rõ, trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, nguồn vật tư, thiết bị y tế dự trữ thường xuyên tại các cơ sở y tế không đủ đáp ứng. Để chủ động đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp về y tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn,… xảy ra tương lai, việc bổ sung thêm nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia là rất cần thiết.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải

trình bày báo cáo thẩm tra (Nguồn: Quochoi.vn)

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, việc bổ sung quy định này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của dự trữ quốc gia quy định tại Điều 3 Luật Dự trữ quốc gia và phù hợp với tiêu chí mặt hàng dự trữ quốc gia quy định tại Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia. Việc bổ sung này cũng làm cho pháp luật về dự trữ quốc gia đồng bộ, thống nhất với pháp luật về phòng, chống bệnh dịch truyền nhiễm. Theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Luật Dự trữ quốc gia:“trong trường hợp cần điều chỉnh Danh mục hàng dự trữ quốc gia, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định”, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia là đúng quy định, đúng thẩm quyền.

Trình bày báo cáo thẩm tra về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng  Dự trữ quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách tán thành về sự cần thiết ban hành Nghị quyết; khẳng định việc Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết nêu trên là đúng thẩm quyền. Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ cho phép ban hành Nghị quyết về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia theo thủ tục rút gọn. Điều này là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thảo luận tại phiên họp, nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia là cần thiết và Nghị quyết cần có hiệu lực thi hành ngay để đáp ứng yếu cầu thực tiễn.

 

 

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh

 phát biểu tại phiên họp (Nguồn: Quochoi.vn)

 

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cũng đề nghị, sau khi Nghị quyết được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Chính phủ cần khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết Danh mục hàng vật tư, thiết bị y tế được bổ sung; đồng thời, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan.

Về bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, từ tháng 6/2019 đến hết tháng 5/2020, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) đã kịp thời xuất cấp tổng số 23.000 tấn gạo để cứu trợ, hỗ trợ cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và viện trợ cho nhân dân Cu Ba. Căn cứ quy định tại Luật Dự trữ quốc gia, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 cho Bộ Tài chính để mua bù số gạo dự trữ quốc gia đã xuất cấp. Kinh phí bổ sung sử dụng để mua lương thực theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao theo đúng quy định.

Trình bày Báo cáo thẩm tra việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải nêu rõ, việc xuất cấp 23.000 tấn gạo để cứu trợ, hỗ trợ cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh,.. và viện trợ cho nhân dân Cu Ba là cần thiết. Việc đề nghị bổ sung kinh phí như Tờ trình của Chính phủ là phù hợp với quy định của Luật Dự trữ quốc gia. Mặt khác, theo quy định của Luật Dự trữ quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền: “Quyết định mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho dự trữ quốc gia” (điểm a khoản 2 Điều 12)” và “Quyết định ngân sách trung ương mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp” (điểm b khoản 2 Điều 12); Chính phủ có thẩm quyền: “Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định ngân sách trung ương mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp” (điểm d khoản 1 Điều 13). Vì vậy, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nội dung này là đúng thẩm quyền. Ủy ban Tài chính – Ngân sách việc bổ sung 274 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 cho Bộ Tài chính để mua bù tổng số 23.000 tấn gạo đã xuất cấp nêu trên là đúng quy định. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan quản lý, tổ chức mua bù và sử dụng hàng dự trữ quốc gia đúng mục đích và có hiệu quả cao, đúng quy định của pháp luật.

 

 

UBTVQH biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% (Nguồn: Quochoi.vn) 

 

Sau khi nghe các tờ trình của Chính phủ, các báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia với tỷ lệ tán thành 100%.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển kết luận nội dung 

(Nguồn: Quochoi.vn) 

 

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với các Tờ trình của Chính phủ về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào danh mục hàng dự trữ quốc gia và bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 để mua bù 23.000 tấn gạo đã xuất cấp. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng giao Ủy ban Tài chính – Ngân sách và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết để trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực. Các Nghị quyết này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nguyễn Văn BìnhCác tin đã đưa ngày: