Đoàn cán bộ Công ty Lương thực BERNAS (MALAYSIA) làm việc tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước (03/06/2011)

Ngày 26/5/2011, tại cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đồng chí Dương Thành Trung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã có buổi làm việc tiếp Đoàn cán bộ của Công ty Lương thực Bernas (Malaysia) do Ông AHAMD TARMIZI MOHD HARIRI - Giám đốc phụ trách Tài chính, Công ty Lương thực Bernas - Malaysia làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước, nhằm tăng cường quan hệ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo quản lương thực giữa hai nước Việt Nam và Malaysia. Đoàn cán bộ của Công ty Lương thực Bernas gồm 10 người, là các cán bộ lãnh đạo và quản lý của Công ty Bernas.

Đoàn cán bộ Cục Lương thực Quốc gia Trung Quốc làm việc tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước. (16/09/2010)

Ngày 15/9/2010, tại cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đồng chí Nguyễn Đình Hòa - Phó Tổng cục trưởng thường trực Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tiếp đoàn cán bộ Cục Lương thực quốc gia Trung Quốc, do đồng chí Cục trưởng Nhiếp Chấn Bang làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm tăng cường trao đổi trong công tác quản lý Nhà nước về lương thực dự trữ, chính sách, cơ chế định giá hỗ trợ đối với lương thực, vận hành hệ thống cung ứng trong trường hợp khẩn cấp.

[ Xem Tiếp ]

Đoàn đại biểu các Bộ, Ngành thuộc Chính phủ Campuchia làm việc tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước (10/03/2010)

Ngày 03/03/2010, tại cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước, đồng chí Dương Thành Trung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã có buổi làm việc tiếp đoàn cán bộ các Bộ, ngành thuộc Chính phủ Campuchia do đồng chí Vong Sandap - Giám đốc Dự án EFAP, Bộ Kinh tế Tài chính Campuchia làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý dự trữ lương thực, khắc phục thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày: