Phối hợp tích cực với các địa phương

Năm 2022, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Vĩnh Phú được giao nhiệm vụ mua nhập kho 11.000 tấn gạo. Cũng như các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực khác, đơn vị đã thực hiện phương thức đấu thầu rộng rãi trong cả nước, thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng cục DTNN. Các thủ tục liên quan đến việc thương thảo ký kết và thực hiện hợp đồng đều đảm bảo đúng quy định, thanh toán tiền hàng theo nguyên tắc gạo nhập vào kho và đầy đủ chứng từ, thủ tục theo quy định thì mới thanh toán tiền cho khách hàng. Kết quả đến ngày 30/5/2022 đơn vị đã thực hiện nhập kho (dự trữ quốc gia) đủ 11.000 tấn gạo, hoàn thành 100% kế hoạch giao.

Đề cập tới công tác xuất cấp hàng DTQG, ông Ngô Xuân Huy - Phó Cục trưởng Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú cho biết, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện của lãnh đạo 2 tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, cũng như sự phối hợp tích cực của các cơ quan ban ngành của địa phương để việc giao nhận gạo DTQG hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời cấp phát gạo cho các cháu học sinh theo đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo đầy đủ về số lượng và chất lượng. Chính vì vậy, tính đến hết ngày 26/4/2022, đơn vị đã hoàn thành xuất cấp hơn 2.281 tấn gạo, đạt 100% kế hoạch (trong đó xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Lào Cai học kỳ II năm học 2021 - 2022 hơn 2.027 tấn gạo; xuất hỗ trợ học sinh tỉnh Phú Thọ hơn 253 tấn gạo). Bên cạnh đó, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú đã hoàn thành xuất bán đấu giá 1.000 tấn thóc nhập kho năm 2019 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất năm 2021 chuyển sang năm 2022, đạt 100% kế hoạch.

 

Nguồn: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú. Đồ họa: Văn Chung

 

Đề cập tới công tác bảo quản hàng hóa DTQG, ông Ngô Xuân Huy cho biết, hiện tại đơn vị bảo quản thường xuyên 14 loại hàng hóa, vật tư với số lượng lớn. Chính vì vậy, lãnh đạo Cục đã tập trung tăng cường đôn đốc, chỉ đạo các Chi cục DTNN trong công tác quản lý chất lượng và bảo quản hàng DTQG; triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác bảo quản, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức trong công tác quản lý chất lượng hàng DTQG; kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư dự trữ nhập, xuất kho bảo đảm đúng các chỉ tiêu, yêu cầu quy định...

Nâng cao tinh thần trách nhiệm qua thanh, kiểm tra nội bộ

Theo lãnh đạo Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú, mỗi cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm tra nội bộ năm 2022 (công tác quản lý và sử dụng kho DTQG và công tác quản lý tài chính) tại phòng Kế hoạch và Quản lý hàng dự trữ và Chi cục DTNN trực thuộc. Căn cứ vào Công văn hướng dẫn của Tổng cục DTNN, đơn vị đã xây dựng và ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

Ngay từ những tháng đầu năm 2022, Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú tích cực tổ chức tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN, các quy chế của Ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị… Do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nên trong nội bộ đơn vị luôn ổn định, đoàn kết, thống nhất, tình hình an ninh chính trị được giữ vững.

Ngoài kiểm tra theo kế hoạch được Tổng cục DTNN phê duyệt, đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ kiểm tra công tác nhập gạo năm 2022 tại các Chi cục DTNN, xây dựng, thực hiện kế hoạch tự kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Chi cục DTNN Vĩnh Phúc.

Theo đánh giá chung từ các cuộc kiểm tra cho thấy, các đơn vị thuộc Cục DTNN khu vực Vĩnh Phú đều nghiêm túc chấp hành quy định của Bộ Tài chính, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục DTNN và của Cục. Công tác bảo quản, chất lượng vật tư DTQG và công tác nhập gạo đảm bảo theo đúng quy định, không phát sinh tiêu cực, không xảy ra vi phạm phải xử lý; quản lý bảo quản, chất lượng vật tư DTQG theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đơn vị luôn lập đầy đủ, đúng mẫu biểu quy định báo cáo quyết toán; ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, sổ kế toán được mở đầy đủ theo quy định hiện hành. Đơn vị cũng chấp hành tốt chế độ công khai dự toán ngân sách năm 2022, tình hình thực hiện dự toán năm 2022.

 

Nguồn: Đức Minh - Thời báo Tài chính Việt Nam