Công chức Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình hăng hái tham gia phong trào thi đua xây dựng kho an toàn, xanh, sạch đẹp

(25/03/2021)

 

Phong trào thi đua xây dựng “Vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp” là một chủ trương lớn do Cục Dự trữ Quốc gia, nay là Tổng cục Dự trữ Nhà nước phát động và đã được các đơn vị trong ngành Dự trữ Nhà nước hưởng ứng và duy trì. Trong những năm qua công chức Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua, trong đó phong trào thi đua xây dựng kho an toàn, xanh, sạch đẹp luôn được các cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện và duy trì thường xuyên.

 

Đoàn kiểm tra công tác bảo quản phao áo cứu sinh DTQG

tại kho dự trữ Quy Nhơn -  Chi cục DTNN Quy Nhơn

 

Thực hiện công văn số 337/TCDT-KHCNBQ ngày 23/3/2020 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc kiểm tra chất lượng hàng hóa mùa xuân kết hợp với phong trào thi đua xây dựng vùng kho An toàn – Xanh – Sạch – Đẹp, vào đầu xuân năm 2021, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình đã thành lập đoàn kiểm tra Mùa Xuân và chấm điểm phong trào kho an toàn, xanh, sạch, đẹp. Thành phần Đoàn kiểm tra ngoài đại diện Lãnh đạo Cục, các phòng chức năng còn có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo các Chi cục để giao lưu, học hỏi lẫn nhau những điểm mạnh, điểm hay giữa các Chi cục. Đoàn kiểm tra đã tiến hành phúc tra chất lượng hàng dự trữ và chấm điểm kho an toàn, xanh, sạch, đẹp theo các tiêu chí đã ban hành đúng như kế hoạch đã đề ra tại các kho dự trữ thuộc Cục từ ngày 01/3/2021 đến ngày 16/03/2021 với kết quả đáng khích lệ như sau:

Về Kết quả kiểm tra, phúc tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Với tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm cao của toàn thể công chức Cục đặc biệt là đội ngũ thủ kho nên trong năm qua với nhiều khó khăn nhưng nhiệm vụ chính trị của Cục hoàn thành một cách xuất sắc, chất lượng lương thực, vật tư dự trữ quốc gia được bảo quản tại các Chi cục thuộc Cục luôn đảm bảo an toàn về chất lượng, đủ về số lượng, luôn sẵn sàng xuất cấp trong mọi tình huống đột xuất, cấp bách theo quyết định của Tổng Cục DTNN và chỉ đạo của cấp trên.

Công tác bảo quản thóc, gạo dự trữ quốc gia được bảo quản đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; kho và hàng dự trữ luôn được vệ sinh sạch sẽ, sổ theo dõi bảo quản được ghi chép đúng nội dung, đầy đủ và kịp thời theo quy định.

Về mặt hàng là vật tư cứu hộ, cứu nạn dự trữ quốc gia: Các đơn vị cơ sở đã thực hiện tốt công tác bảo quản theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với từng mặt hàng dự trữ; kho tàng và hàng dự trữ hàng ngày được vệ sinh sạch sẽ, ghi chép sổ sách đầy đủ, đúng nội dung các công việc thực hiện và diễn biến của chất lượng hàng dự trữ. Các đơn vị đã chủ động trong việc kiểm tra chất lượng vật tư cứu hộ cứu nạn đối với các mặt hàng trước thời hạn bảo hành và trước thời gian lưu kho;

 

Kiểm tra công tác bảo quản xuồng cứu hộ, cứu nạn DTQG

tại kho dự trữ Quy Nhơn - Chi Cục DTNN Quy Nhơn

 

Về chấm điểm phong trào xây dựng kho an toàn, xanh – sạch đẹp năm 2020

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình luôn duy trì sôi nổi phong trào xây dựng Kho an toàn xanh, sạch, đẹp và chăm lo cải thiện đời sống, gắn liền với phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ nhập, xuất lương thực, vật tư dự trữ quốc gia. Nhìn chung, trong năm qua các đơn vị thuộc Cục đã thực sự quan tâm, duy trì thường xuyên nên chất lượng phong trào khá đồng đều giữa các đơn vị.

 

Một số cảnh quan trong khu vực kho xanh, sạch đẹp,

tăng gia sản xuất tại các Chi cục DTNN

 

Các kho dự trữ đã duy trì thường xuyên phong trào xây dựng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp. Mặc dù kinh khí khá hạn hẹp, điều kiện thời gian ít nhưng toàn thể CBCC đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, lập kế hoạch định kỳ hàng tuần tổng vệ sinh kho, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan môi trường trong khu vực kho xanh, sạch đẹp, bề mặt các kho khang trang hơn nhiều với năm trước. Cây xanh, cây ăn quả, cây lấy gỗ được trồng bổ sung thường xuyên, rau xanh được trồng đa dạng các loại để cải thiện bữa ăn cho bếp ăn tập thể. Các loại gia súc, gia cầm được nuôi thả mang lại hiệu quả kinh tế cải thiện đời sống vật chất cho CBCC tại Chi cục.

Kết quả chấm điểm kho an toàn, xanh, sạch đẹp năm 2020 của Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình như sau: Tất cả các điểm kho đều đạt kết quả tốt, trong đó 03 kho đạt loại xuất sắc và 02 kho đạt loại khá.

 

Đoàn kiểm tra và đại diện Chi cục chụp hình lưu niệm tại kho Dự trữ Bình Nghị,

Chi cục DTNN Tây Sơn, đơn vị đạt thành tích cao nhất trong phong trào thi đua

 xây dựng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp năm 2020

 

Trong thời gian tới, các Chi cục tiếp tục phát huy các kết quả, thành tích đã đạt được, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, của lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình, toàn thể công chức trong đơn vị quyết tâm phấn đấu duy trì phong trào thi đua xây dựng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp, không ngừng xây dựng các kho dự trữ ngày càng khang trang, khởi sắc, đời sống của công chức trong đơn vị ngày càng được cải thiện, công chức phấn khởi, yêu ngành, yêu nghề an tâm công tác, tích cực thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh./.

 

Phòng KTBQ – Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình